Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών άβαφοι
Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών άβαφοι
Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών άβαφοι
Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών άβαφοι

Είδοs : Χαλυβδοσωλήνες άβαφοι κυκλικής διατομής για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές χρήσεις.
Πάχος : Πάχος 1,8 mm έως 4 mm.
Μήκοs : Μήκος 6 m.

Απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη μπορούν να ικανοποιηθούν.

Άλλα προϊόντα
Τι κάνουμε
  • Κοπές Λαμαρίνας υψηλής ακρίβειας
  • Διαμορφώσεις Λαμαρίνας έως 4,1 μέτρα
  • Εμπόριο Σιδήρου
Ακόμη
  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές και διαμορφώσεις
  • Συγκολλήσεις - Βαφές ή ηλεκτροστατικές
Επικοινωνία
  • +30 210 417 0007, 030 210 417 0017, +30 210 413 5774
  • +30 210 413 5778
  • afoi.fragouli@gmail.com