Χαλυβδόφυλλα Σύμμεικτης Κατασκευής
Χαλυβδόφυλλα Σύμμεικτης Κατασκευής
Χαλυβδόφυλλα Σύμμεικτης Κατασκευής
Χαλυβδόφυλλα Σύμμεικτης Κατασκευής

Το χαλύβδινο προφίλ χρησιμοποιείται σε συνεργασία με το σκυρόδεμα στην κατασκευή σύμμεικτων δαπέδων. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κάλυψη οροφής κτιρίων με μεγάλα ανοίγματα μεταξύ πλαισιωτών φορέων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αρχικό Πλάτος: 1250mm
Ολικό Πλάτος: 822mm
Ωφέλιμο Πλάτος: 751mm
Αυλακώσεις / Φύλλο: 4
Πάχη ελασμάτων: 0,75mm - 0,8mm - 1,0mm - 1,25mm
Μήκος: ελεύθερο
Δυνατότητα διαμόρφωσης με ή χωρίς ειδικές νευρώσεις.

 

Άλλα προϊόντα
Τι κάνουμε
  • Κοπές Λαμαρίνας υψηλής ακρίβειας
  • Διαμορφώσεις Λαμαρίνας έως 4,1 μέτρα
  • Εμπόριο Σιδήρου
Ακόμη
  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές και διαμορφώσεις
  • Συγκολλήσεις - Βαφές ή ηλεκτροστατικές
Επικοινωνία
  • +30 210 417 0007, 030 210 417 0017, +30 210 413 5774
  • +30 210 413 5778
  • afoi.fragouli@gmail.com