Τεγίδες μορφής (Ζ)
Τεγίδες μορφής (Ζ)
Τεγίδες μορφής (Ζ)
Τεγίδες μορφής (Ζ)

Οι τεγίδες τύπου "Ζ" εκτός από απλά και συνεχόμενα ανοίγματα χωρίς αλληλοεπικάλυψη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε ανοίγματα με αλληλοεπικάλυψη σε κτίρια πολλαπλών ζεύξεων. Αυτό είναι εφικτό λόγω της διαφοράς μεταξύ των δύο κάθετων πλευρών 4mm π.χ. 70mm και 74mm. Τα αλληλοεπικαλυπτόμενα ανοίγματα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της αντοχής του συστήματος λόγω του διπλού πάχους στα σημεία στήριξης.

Οι τεγίδες μορφής "Ζ" παράγονται από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής με κατεργασίες ψυχρής έλασης ώστε να παρέχουν ελαφρύ και οικονομικό σύστημα υποστήριξης για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό.

Οι τεγίδες "Ζ" παράγονται στις διαστάσεις και στα μήκη κάθε παραγγελίας, ξεκινώντας από 2000mm. Η διατήρηση γίνεται σύμφωνα με την παραγγελία με οπές Φ14 και Φ18 με μικρότερη απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών L=40mm.

 

Άλλα προϊόντα
Τι κάνουμε
  • Κοπές Λαμαρίνας υψηλής ακρίβειας
  • Διαμορφώσεις Λαμαρίνας έως 4,1 μέτρα
  • Εμπόριο Σιδήρου
Ακόμη
  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές και διαμορφώσεις
  • Συγκολλήσεις - Βαφές ή ηλεκτροστατικές
Επικοινωνία
  • +30 210 417 0007, 030 210 417 0017, +30 210 413 5774
  • +30 210 413 5778
  • afoi.fragouli@gmail.com