Συστήματα Εξαρτήματα Διακίνησης
Συστήματα Εξαρτήματα Διακίνησης
Συστήματα Εξαρτήματα Διακίνησης
Συστήματα Εξαρτήματα Διακίνησης

 Ράουλο διπλόζευγο με τρύπα

Στροφές

Ράουλα με βάση και ένα ρουλεμάν (διατομή U ή V), Διπλά ράουλα βάσης

Ράγα εξάμετρη γαλβανισμένη

Ράουλα διπλόζευγα

Ράουλα γωνίας κορότσας

Ράουλα μονόζευγα

Σύνδεσμος

Στήριγμα τοίχου

Στήριγμα οροφής

Βίδα

Τερματικό ράγας

Ράουλα με βίδα και ένα ρουλεμάν, Διπλά ράουλα με βίδα

Ράουλα με κέλυφος

Άλλα προϊόντα
Τι κάνουμε
  • Κοπές Λαμαρίνας υψηλής ακρίβειας
  • Διαμορφώσεις Λαμαρίνας έως 4,1 μέτρα
  • Εμπόριο Σιδήρου
Ακόμη
  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές και διαμορφώσεις
  • Συγκολλήσεις - Βαφές ή ηλεκτροστατικές
Επικοινωνία
  • +30 210 417 0007, 030 210 417 0017, +30 210 413 5774
  • +30 210 413 5778
  • afoi.fragouli@gmail.com