Στραντζαριστά κυκλικά, τετράγωνα, ορθογώνια
Στραντζαριστά κυκλικά, τετράγωνα, ορθογώνια
Στραντζαριστά κυκλικά, τετράγωνα, ορθογώνια
Στραντζαριστά κυκλικά, τετράγωνα, ορθογώνια

Είδοs : Σωλήνες κυκλικής, τετραγωνικής και ορθογωνικής διατομής απλού, ενισχυμένου και βαρέως τύπου διαμορφωμένοι εν ψυχρώ (στραντζαριστά), μαύρα - γαλβανιζέ - Inox - αλουμινίου.
Πάχος : Πάχος σωλήνων 0,9 mm για τους σωλήνες απλού τύπου, 1,5 mm για τους ενισχυμένου τύπου και 2 mm για τους βαρέως τύπου.
Μήκοs : Μήκος σωλήνων 5 ή 6 m.

Απαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη μπορούν να ικανοποιηθούν.

Άλλα προϊόντα
Τι κάνουμε
  • Κοπές Λαμαρίνας υψηλής ακρίβειας
  • Διαμορφώσεις Λαμαρίνας έως 4,1 μέτρα
  • Εμπόριο Σιδήρου
Ακόμη
  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές και διαμορφώσεις
  • Συγκολλήσεις - Βαφές ή ηλεκτροστατικές
Επικοινωνία
  • +30 210 417 0007, 030 210 417 0017, +30 210 413 5774
  • +30 210 413 5778
  • afoi.fragouli@gmail.com