Μηκίδες μορφής C
Μηκίδες μορφής C
Μηκίδες μορφής C
Μηκίδες μορφής C

Οι μηκίδες μορφής "C" μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε απλά και σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενα συνεχή ανοίγματα. Η σύνδεση μεταξύ τους γίνεται με μανίκια σύνδεσης. Τα προφίλ διατομής "C" δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλληλοεπικαλυπτόμενα.

Οι μηκίδες μορφής παράγονται από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής με κατεργασίες ψυχρής έλασης ώστε να παρέχουν ελαφρύ και οικονομικό σύστημα υποστήριξης για επικαλύψεις και πλαγιοκαλύψεις κτιρίων με μεταλλικό σκελετό.

Οι μηκίδες "C" παράγονται σε οποιεσδήποτε διαστάσεις και μήκη κατόπιν παραγγελίας, ξεκινώντας από 2000mm. H διάτρηση γίνεται σύμφωνα με την παραγγελία με οπές Φ14 και Φ18 με μικρότερη απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών L=40mm.

 

Άλλα προϊόντα
Τι κάνουμε
  • Κοπές Λαμαρίνας υψηλής ακρίβειας
  • Διαμορφώσεις Λαμαρίνας έως 4,1 μέτρα
  • Εμπόριο Σιδήρου
Ακόμη
  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές και διαμορφώσεις
  • Συγκολλήσεις - Βαφές ή ηλεκτροστατικές
Επικοινωνία
  • +30 210 417 0007, 030 210 417 0017, +30 210 413 5774
  • +30 210 413 5778
  • afoi.fragouli@gmail.com