Βιομηχανικές Σχάρες
Βιομηχανικές Σχάρες
Βιομηχανικές Σχάρες
Βιομηχανικές Σχάρες

Οι βιομηχανικές σχάρες έχουν εφαρμογή σε κανάλια ομβρίων, φρεάτια, δάπεδα για βαφεία, ισχθυοτροφεία, ξυλουργικά εργοστάσια, αποθηκευτικά σιλό, διάδρομοι, πλατφόρμες και άλλα.

Άλλα προϊόντα
Τι κάνουμε
  • Κοπές Λαμαρίνας υψηλής ακρίβειας
  • Διαμορφώσεις Λαμαρίνας έως 4,1 μέτρα
  • Εμπόριο Σιδήρου
Ακόμη
  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές και διαμορφώσεις
  • Συγκολλήσεις - Βαφές ή ηλεκτροστατικές
Επικοινωνία
  • +30 210 417 0007, 030 210 417 0017, +30 210 413 5774
  • +30 210 413 5778
  • afoi.fragouli@gmail.com