Βιομηχανικά Κυκλιδώματα Περίφραξης
Βιομηχανικά Κυκλιδώματα Περίφραξης
Βιομηχανικά Κυκλιδώματα Περίφραξης
Βιομηχανικά Κυκλιδώματα Περίφραξης

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιφράξεις οικοπέδων και γηπέδων, όπως επίσης και ως κιγκλιδώματα μπαλκονιών, διαχωριστικά χώρων και προστατευτικά κλιμακοστασίων και παραθύρων.

Άλλα προϊόντα
Τι κάνουμε
  • Κοπές Λαμαρίνας υψηλής ακρίβειας
  • Διαμορφώσεις Λαμαρίνας έως 4,1 μέτρα
  • Εμπόριο Σιδήρου
Ακόμη
  • Ειδικές μεταλλικές κατασκευές και διαμορφώσεις
  • Συγκολλήσεις - Βαφές ή ηλεκτροστατικές
Επικοινωνία
  • +30 210 417 0007, 030 210 417 0017, +30 210 413 5774
  • +30 210 413 5778
  • afoi.fragouli@gmail.com